آموزش متره برآورد

آموزش متره برآورد و آنالیزبها

آموزش متره برآورد و آنالیزبهای انواع سازه ها براساس فهرست بهای ابنیه

آموزش متره برآورد و آنالیزبها

آموزش متره برآورد و آنالیزبهای انواع سازه ها براساس فهرست بهای ابنیه

آموزش متره برآورد و آنالیزبها

انجام پروژه های دانشگاهی متره برآورد در تهران

شماره تماس : ۰۹۹۰۰۲۶۸۴۷۳

بایگانی

فصل اول : عملیات تخریب

چهارشنبه, ۴ دی ۱۳۹۸، ۰۴:۵۲ ب.ظ

فصل اول : عملیات تخریب

 

مقدمات شروع عملیات تخریب:


آموزش متره برآورد برای شروع عملیات تخریب ساختمان همچون تخریب به صورت مکانیکی یا با مواد منفجره، حتماً باید بررسی های لازم جهت تعیین شرایط سطح زمین، دیوارها، اسکلت ساختمان انجام پذیرد تا جلوی تخریب ساختمان های مجاور گرفته شود. کافرما باید قبل از شروع عملیات گواهی ها یا مجوزات لازم را از سازمان های زیربط جهت تخریب ساختمان گرفته باشد.

 

عملیات تخریب

 

پلکان ها، نردبان ها و گذرگاه ها


آموزش متره برآورد برای تخریب ساختمان باید پلکان ها، نردبان ها و گذرگاه ها از قبل مشخص شده باشد و تنها از این موارد باید جهت دسترسی به ساختمان استفاده شود و حتماً بایستی بارها مورد بررسی قرار گیرند تا از شرایط ایمن آنها مطمئن شوند.


 

تمامی آیین نامه های تخریب ساختمان در ایران


بخش اول – عملیات مقدماتی تخریب

 

ماده ۱۹۲- قبل ازاینکه عملیات تخریب شروع شود، باید بازدید دقیقی از کلیه قسمت های ساختمان در دست تخریب به عمل آمده و در صورت وجود قسمت های خطرناک قابل ریزش، اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شمع، سپر، حائل و ستون های موقتی جهت مهار آن قسمت ها به عمل آید.

ماده ۱۹۳- قبل از شروع کار جریان برق، گاز، آب و سایر خدمات ماشبه با اطلاع و نظارت سازمان های مربوطه به طور مطمئن قطع ودر صورت نیاز به برقراری موقت آن ها، این عمل نیز باید با موافقت و نظارت سازمان های ذیربط و رعایت کلیه اختیارات و مقررات ایمنی مربوطه انجام گردد.

ماده ۱۹۴- منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخریب باید کاملا” محصور و علامات خطر و هشدار دهنده نصب گردد و از ورود افراد غیر مسئول به منطقه محصور شده جلوگیری به عمل آید.

ماده ۱۹۵- کلیه راه های ورودی و خروجی ساختمان در دست تخریب به جز راهی که برای عبور و مرور کارگران و افراد مسئول در نظر گرفته شده، باید مسدود گردد.

ماده ۱۹۷- کلیه شیشه های موجود در درها و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریب درآورده شده و در محل مناسبی انبارگردد.

 

بخش دوم – اصول کلی تخریب

 

ماده ۱۹۸- عملیات تخریب باید از بالاترین قسمت یا طبقه شروع و به پائین ترین قسمت یا طبقه ختم گردد، مگر در موارد خاصی که تخریب به طور یکجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسیون و از راه دور با رعایت کلیه احتیاطات و مقررات ایمنی مربوطه وکسب مجوزهای لازم انجام و یا از طریق کشیدن با کابل و واژگون کردن و یا از طریق ضربه زدن با وزنه های در حال نوسان انجام شود.

ماده ۱۹۹- د رمواردی که عمل تخریب از طریق کشش و واژگون کردن انجام می شود، باید از کابل های فلزی محکم استفاده شده و کلیه کارگران و افراد مسئول در فاصله مناسب ومطمئن وکاملا” دور از منطقه خطر مستقر شوند.

ماده ۲۰۰- در مواردی که از وزنه های در حال نوسان برای تخریب استفاده می شود، باید در اطراف محل اصابت وزنه، میدان عملی به عرض ۵/۱ برابر ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۱- وزنه های در حال نوسان مذکور در ماده فوق